2.9. Prosím obalit všechny učebnice i pracovní sešity, popřípadě i notýsky, kdo ještě nemá. 

Úkoly pro marody:

4.1

Čj- do 16.ledna udělat čtenářský deník podle návodu- máte ho: informace pro rodiče...již jste ho jednou dělali

Čj - naučit se vyjm. slova po P- uč. str.90

M- str.43-cv.13 -3. a 4. sloupeček- do dom. sešitu

- číst denně svou knihu

10.1.

Čj- PS- str.34- celá

PRV- PS- str.32,33- celé

18.1.

Čj - str.95- cv.1a)- do dom. sešitu

M- trénovat slovní úlohy o více, o méně str.68-70

24.1

Čj- PS- str.37-cv.1,2,3,4- nahoře, učeb. str.100-cv.6 a)- končit slovem - přemýšlela

M- trénovat slovní úlohy z učebnice - str.75

26.1

Čj- PS- str.37- celá, str.38-1,2,3,4- nahoře, učeb. str.100-6a)- celé- do dom. sešitu

27.1.

Čj- PS- str.38- dodělat